Raikkaat uudet tilat odottavat Jokirannan koulun oppilaita ja henkilökuntaa

Ilmakuva Jokirannan koulun alueelta. Kuva Samuli Kärkinen

Vielä keväällä elettiin epätietoisuudessa miten syksyn yläkoululaisten opinnot saadaan käyntiin terveellisessä ympäristössä. Tiukasta aikataulusta huolimatta tilat ovat nyt kuta kuinkin valmiit ja lukuvuosi saadaan käynnistettyä raikkaissa tiloissa. Koulurakennukset on tehty tilaelementeistä ja niiden rakentamisen on toteuttanut Parmaco Oy. Projektipäällikkö Jarmo Vasankari esitteli rakennuskokonaisuuden koulujen alkamisen kynnyksellä.

Luokkahuoneet ovat hillittyjä ja valoisia. Kuva Elina Kytökorpi.

Pihakoulujen kolme vakiomallia

Jokirannan pihapiiriin on kesän aikana noussut viisi uutta rakennusta. Ne muodostuvat kolmesta erilaisesta tilaelementtirakennusmallista, jotka on mitoitettu juuri Jokirannan yläkoulun tarpeisiin. Ensimmäinen näistä on kaksikerroksinen niin kutsuttu Keskikoulu, joka sijaitsee entisen kukkulan paikalla. Tämä vakiomalli on 12-luokkainen ja sen luokkahuoneet on sijoitettu keskikäytävän molemmin puolin, jolloin käytäväalaa tarvitaan vähemmän suhteessa luokkien määrään. Yhden luokan pinta-ala on noin 56 neliömetriä ja maksimikapasiteetti on 30 oppilasta. Myös esteettömyys on huomioitu ja rakennuksessa on heti sisääntulon luona hissi ja inva-wc. Molemmissa kerroksissa on myös tilat opettajille ja muulle henkilökunnalle.
Toinen vakiomalli on nimeltään Äpplet, ja se sijaitsee vastapäätä keskikoulua. Rakennuksessa on kahdeksan luokkaa ja atk-, fysiikan- ja kemian luokat sijaitsevat täällä. Tässä rakennuksessa luokkahuoneet ja opettajainhuone sijaitsevat yhdellä seinustalla ja pitkä valoisa käytävä luo avaran tunteen. Kolmas vakiomallio on Kirkonkylän koulu ja näitä rakennuksia alueella on kaksi. Molemmat ovat sisältä lähes identtisiä ja luokkahuoneita molemmissa on neljä. Viides jo valmis rakennus palvelee ruokalana.

Enää yksi rakennus odottaa valmistumistaan, kertoo Jarmo Vasankari. Kuva Elina Kytökorpi.

 

Jokirannan koulun aluetta nykyisellään. Kuva Elina Kytökorpi.

Sisustaminen tuo viihtyvyyttä

Kaikki rakennukset ovat hillityn värisiä ja persoonallisuutta niihin saadaan omalla sisustamisella. Tilaelementit kiintokalusteineen (kaapit, opetustaulut, wc-kalusteet, hissi) on rakennettu kuivissa olosuhteissa sisätiloissa. Ilmanvaihto ja lämmitys ovat kuten normaaleissa taloissa ja rakennukset on kytketty kaukolämpöön. Irtokalusteet (pulpetit, tuolit yms.) eivät kuulu sopimukseen vaan ne tuodaan koulun puolesta. Tiloihin ei kuitenkaan saa tuoda mitään huokoista ja pehmeää materiaalia käyttökiellossa olevista rakennuksista. Myös kovat materiaalit on asianmukaisesti käsiteltävä ennen uusiin tiloihin tuontia.

Ruokasali on valmiina palvelemaan oppilaita. Kuva Elina Kytökorpi.

 

Kuraattorin huone on samaa viihtyisää tyyliä luokkien kanssa. Kuva Elina Kytökorpi.

Viimeinen rakennus valmistumassa

Yksi kuudesta rakennuksesta ei ihan ehtinyt valmistua koulujen alkuun mennessä. Tämä rakennus sijaitsee Kuusitien ja Mäntytien kulmauksessa, Salea vastapäätä. Tähän rakennukseen tulee neljä kotitalousluokkaa ja kolme opetusluokkaa. Se tulee olemaan valmis syyskuun ensimmäisellä viikolla, eli kolme viikkoa koulun alkamisen jälkeen. Rakennustyön ajaksi koko kulma-alue erotetaan kaksi metriä korkealla aidalla ja työmaaliikenne tapahtuu Kuusitien puolelta. Suurimman häiriön aihettavat isot tilaelementtien viipalenostot hoidetaan kouluajan ulkopuolella ja nekin kestävät vain pari päivää. Ne on ajoitettu viikonlopulle. Muutoinkin melu- ja muu häiriö pidetään minimissä jotta koulutyö ei häiriinny.
Parmaco Oy:n projektipäällikkö Jarmo Vasankari kertoo, että näin nopeaan toteuttamiseen pystyttiin vain saumattomalla yhteistyöllä eri toimijoiden kesken. Hän kiitteleekin kaupunkia sekä muita tahoja sujuvasta yhteistyöstä.

Keskikoulusta löytyy kuusi luokkaa kahdesta kerroksesta. Kerrosalaa on 1196 m2. Kuva Parmaco Oy

Jokirannan koulun rehtori Paula Hartikainen kertoo, että ruokalarakennukseen mahtuu yhtäaikaa syömään noin 140 oppilasta. Ruoka-ajat on porrastettu kolmeen osaan, kello 10.10, 11.10 ja 12.10. Keittiö sijaitsee entisissä tiloissa A-talossa. Kaikkien oppilaiden tulee viettää välitunnit ulkona ja tähän onkin suunnitteilla jonkinlaista katosta syksyä ajatellen. Nyt pääasia on kuitenkin se että opetustilat saatiin pystytettyä ajallaan. Koska sisäliikuntasalia ei Jokirannan Koululla nyt ole, käytössä on Liikuntakeskus sekä Rahkolan Koulun ja Lukion liikuntasalit siinä määrin kuin se on mahdollista. Lopuksi rehtori haluaa kiittää myös koulun puolesta kaikkia rakentajia, saumaton yhteistyö on pelannut erinomaisen hyvin.
Ylivieskan kaupungin rakennuspäällikkö Unto Koskinen kertoo lisäksi, että koulun keittiö on tutkittu tarkkaan ja konsultit ovat todenneet että se on kunnossa eikä käytössä ole esteitä. Myös pihatyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja alue jääkin sorapinnalle, joka on jo tasoitettu. Vielä on jäljellä nurmialueiden siistiminen, mutta sekin tapahtuu syksyn aikana. Rakennusten laina-aika on sovittu kesäkuuhun 2020 saakka. Liikuntatilojen käytöstä on oltu myös yhteyksissä sairaanhoitopiiriin ja sekin vaihtoehto on vielä avoinna. Myös Koskinen kiittelee erinomaista yhteistyötä kaikkien mukana olleiden yritysten kesken ja on tyytyväinen kuinka täysillä kaikki ovat olleet alusta saakka mukana. ”Ilman saumatonta yhteistyötä tämä ei olisi onnistunut, iso kiitos kaikille”.

Parmaco Oy

Parmacon historia ulottuu 1960-luvulle, jolloin Pyhäjoella toimintansa aloitti Pyhäjoen Puuteollisuus, ja 1970-luvulle jolloin Leppävirralla toimintansa aloitti Huurre-Ureta Oy. Kahden yrityksen vuosien tuotekehitystyön ja osaamisen sekä monen omistajan kautta Parmaco on vakiinnuttanut asemansa laadukkaiden siirtokelpoisten tilojen suunnittelijana ja valmistajana.
Parmaco on täksi syksyksi pystyttänyt myös Vähäkankaalle kaksi luokkahuonetta sisältävän Kirkonkylänkoulu vakiomallirakennuksen. Myös Kaisaniemessä sijaitsevan Simonpuiston päiväkodin laajennusosa on Parmaco Oy:n Kruunu-päiväkoti -mallistoa.
Kokonaisuudessaan rakennuksien pinta-ala on 3950 m2, joista 3300 m2 saatiin valmiiksi 1,5 kuukaudessa. Parhaimmillaan koulualueella työskenteli 30 ihmistä tilaelementtien asennuksissa.

Koulun asemakaava. Kuva Ylivieskan kaupunki.

Be the first to comment on "Raikkaat uudet tilat odottavat Jokirannan koulun oppilaita ja henkilökuntaa"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*