Vapaaehtoistoiminnan koordinoija

Suvi Erkkilä toimii Kallion alueen vapaaehtoistoiminnan koordinoijana.
Suvi Erkkilä toimii Kallion alueen vapaaehtoistoiminnan koordinoijana.

Vapaaehtoistoiminnassa tarvitaan yleensä myös toiminnan koordinointia ja Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa yhtenä sellaisena toimii Suvi Erkkilä. Hän on Toholammilta kotoisin, mutta asunut Ylivieskassa jo seitsemisen vuotta. Sosionomiksi hän valmistui vuonna 2014 Ylivieskan Centria-ammattikorkeakoulusta. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa hän on työskennellyt vuoden 2016 joulukuusta lähtien ja toimii palveluohjaajana kotihoidon palveluneuvonnassa. Toimipiste hänellä on Nivalassa, mutta toimialueena on koko Kallion alue eli Nivalan lisäksi Ylivieska, Alavieska ja Sievi.

Yhteistyötä eri toimijoiden kesken

Noin vuosi sitten Kallion alueella ryhdyttiin kehittämään vapaaehtoistoimintaa. Tämän myötä myös koordinoitiin alettiin panostamaan enemmän ja tämän myötä Suvin työnkuvaan sisällytettiin kotona asuvien ikäihmisten vapaaehtoistoiminnan koordinointi. ”Teen paljon yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen kanssa, näitä ovat muun muassa Tuokiotupa, Seurakunnat, Suomen Punainen risti ja eläkeyhdistykset. Myös näiden kautta välitetään vapaaehtoisia ja toimin eräänlaisena yhdyslinkkinä jotta avuntarvitsijat ja vapaaehtoiset kohtaavat toisensa. Esimerkiksi kotihoidon puolelta tulee viikottain viestiä uusista ikäihmisistä, jotka tarvitsisivat vapaaehtoisen apua. Se voi olla esimerkiksi ulkoilukaveri, juttelukaveri tai avustamista kulttuuritapahtumaan pääsyyn. Käyn myös erilaisissa tilaisuuksissa kertomassa vapaaehtoistoiminnastamme, jotta se tulisi enemmän ihmisten tietoisuuteen.”, Suvi kertoo.

Yksinäisyyden torjuminen on tärkeää

Tarve vapaaehtoisille on jatkuva, sillä yksinäisyyttä on paljon ikäihmisillä. Varsinkin he, jotka eivät vielä ole kotihoidon piirissä ovat suuri avuntarvitsijoiden ryhmä. Tällä hetkellä vapaaehtoiseksi on ilmoittaunut muutamia innokkaita ja Suvi toivookin että yhä useammat ryhtyisivät tähän tärkeään toimintaan. ”Ei tarvitse sitoutua mihinkään tiettyyn määrään vaan jokaisen kanssa keskustellaan ja sovitaan mikä on kenellekin paras. Jokainen pienikin apu on tärkeä”, Suvi sanoo. Aloittaminen ei vaadi erillistä kurssitusta, sillä jokaisen vapaaehtoisen kanssa käydään ennen aloittamista pieni perehdytys. ”Kursseja on kuitenkin hyvin saatavilla, esimerkiksi ALVA-hanke järjestää niitä. Itse olen käynyt heidän järjestämiään yksittäisiä koulutuspäiviä sekä Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnan kurssin. ”

Vapaaehtoistyön aloittaminen on helppoa

Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua helposti joko sähköpostilla tai soittamalla palveluneuvonnan numeroon, jonka puheluihin vastaa Suvi. Kallion verkkosivuilla on myös lomake, jonka voi täyttää ja lähettää joko sähköpostitse tai perinteisenä kirjepostina. ”Vapaaehtoistoiminta sopii kenelle vain,joka haluaa edistää esimerkiksi ikäihmisten hyvinvointia ja olla jollain tavalla apuna. Tarvitaan vain hieman aikaa, ja esimerkiksi vasta eläkkeelle jääneille, jotka ovat itse vielä virkeitä ja aktiivisia, vapaaehtoistyö sopisi varmasti.” Suvi kertoo. ”Lisäksi voisin ajatella että opiskelijat olisivat loistavia vapaaehtoistyössä, sillä heillä saattaisi olla aikaakin tällaiseen hyvään auttamiseen.” Lopuksi Suvi haluaa rohkaista myös itse ikäihmisiä ottamaan häneen yhteyttä, mikäli kokevat tarvetta vaikkapa juttukaverille. Yksin ei kannata jäädä murehtimaan!

Elina Kytökorpi

 

Kansalaisyhteiskunta tarvitsee vapaaehtoistoimintaa

Kallio kutsuu lisää mukaan vapaaehtoisia toimijoita. Suurin tarve toimijoista on ikääntyvien parissa. Jo tällä hetkellä on mukana erilaisten piirien ja ryhmien vetäjinä paljon innostuneita vapaaehtoistyöntekijöitä, mutta lisää tarvitaan.
Vapaaehtoistoimijoita tarvitaan erilaisten piirien vetäjiksi, ystäviksi yksinäisille, kynkkäkaveriksi ulkoiluun, seuraksi kulttuuritilaisuuksiin tai johonkin muuhun. Vapaaehtoisia ihmisiä tarvitaan täydentämään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta. Tarkoituksena ei ole korvata jotakin julkista toimintaa, vaan tuoda siihen ihmisläheisyyttä, uutta sisältöä ja rikkautta.
Vapaaehtoistoimintaan ei ketään pakoteta, mutta ilomielin otetaan vastaan pienikin apu. Jokainen mukaan tuleva tulee toimintaan omin ehdoin ja sillä aikamäärällä, mikä hänelle itselle sopii parhaiten samoin kuin itse voi määrittää avun antamisen luonteen. Tilaa on kaikille toimia. www.kalliopp.fi/vapaaehtoistyo

Palveluneuvonta

Palveluneuvonta on ensisijainen yhteydenottopaikka, kun ikäihminen tai hänen läheisensä haluaa tietoa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion, yksityisten ja järjestöjen tarjoamista palveluista ja muista ikäihmisille tärkeistä asioista.
Palveluneuvonta tukee ikääntyvien itsenäistä toimintakykyä, hyvinvointia ja parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan. Palveluneuvonta etsii yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään ikääntyvälle sopivat yksilölliset palveluvaihtoehdot kotona selviytymiseen.
Palveluneuvonnan tehtävä on antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa sekä välittää tietoa palveluista ja etuuksista alueen ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta edistää asiakkaiden osallisuutta, selvittää alustavasti asiakkaan tilanteen ja kertoo eri palveluvaihtoehdoista ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa palveluohjaukseen.
Kotihoidon palveluiden järjestäminen perustuu aina kokonaisvaltaiseen, monipuoliseen ja luotettavaan asiantuntijan tekemään palvelutarpeen arviointiin ja hyväksyttyihin palveluun pääsykriteereihin sekä päätökseen palvelujen myöntämisestä. Palvelutarpeen arviointiin pääsy on turvattu sosiaalihuoltolaissa 75 vuotta täyttäneille ja kaiken ikäisille Kelan erityishoitotuen saajille.

Palveluneuvonta on maksutonta. Palveluneuvontaan voi antaa myös palautetta Kallion alueen ikääntyvien palveluista.
Palveluneuvonnan yhteystiedot
Puhelinaika arkisin 12–14
Asiakasohjaaja p. 044 419 5541
Sähköposti kotihoito.neuvonta@kalliopp.fi

Be the first to comment on "Vapaaehtoistoiminnan koordinoija"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*