Jokirannan koulun tulevaisuus ja uusi yhtenäiskoulu

Ylivieskan uusi 400 oppilaan yhtenäiskoulu sijoittuu Taanilan alueelle Ouluntien varteen. Koulun yhteyteen rakennetaan myös Ouluntien alittava alikulkutunneli. Havainnekuva on tehty Maanmittaushallituksen ilmakuvan pohjalle.

Kouluhankkeiden taustaselvitykset ja valmistuskeittiön hankesuunnitelma valmistuivat vuoden vaihteessa. Selvitysten perusteella järjestettiin 29.1. ja 26.2.2018 kaupunginvaltuuston työpajat.
Ensimmäisessä työajassa valtuusto linjasi toteutettavat kouluvaihtoehdot ja niistä jatkovalmisteluun tulivat Taanilan alueelle rakennettava uusi noin 400 oppilaan yhteinäiskoulu (yksisarjainen alakoulu 150 oppilasta ja yläkoulu 250 oppilasta) ja Jokirannan koulun uudistaminen noin 500 oppilaan kouluksi.

Jokirannan rakennuksista puretaan kaksikerroksinen kellarillinen osa. Keittiötilat, liikuntasali aputiloineen, matala luokka- ja hallinto-osa ja erilliset käytössä olevat rakennukset peruskorjataan. Asemapiirrospohja Jorma Paloranta Oy.

Toisessa työpajassa valtuusto linjasi hankkeiden toteutustavaksi niin kutsutun elinkaarimallin, jossa hankkeet toteutetaan kaupungin kilpailuttaman palvelutuottajan toimesta. Seuraavana elinkaarimallissa valmistellaan hankkeen sisältö ja asiakirjakokonaisuus sekä julkaistaan hankintailmoitus. Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, joka muodostuu laadusta ja hinnasta. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto tekee hankintapäätöksen palveluntuottajasta joulukuussa.

Kaupunginvaltuusto on 11.4.2016 ja 3.4.2017 linjannut kouluhankkeista, että keskustan alueelle rakennetaan uutta kapasiteettia 350 oppilaan perusopetukseen niin, että se on käytettävissä vuoden 2019 alussa, ja että uusi yhteiskoulu sijoittuu Taanilan alueelle ja suunnittelu käynnistetään. Jokirannan koulun tilat asetettiin 28.4.2017 terveydensuojeluviranomaisen päätöksellä opetustilojen osalta käyttökieltoon. Tämä sekä yhtenäiskoulua koskevat päätökset edellyttivät koulutilojen suunnittelun ja rakentamisen organisoinnin yhdistämistä.

Ylivieskan yhtenäiskoulu on tarkoitettu Taanilan lähialueen koululaisille, tarkennetut lähikoulupäätökset ja oppilaaksiottopäätökset tekee myöhemmin sivistystoimi. Yhtenäiskoulun kooksi on suunniteltu esikoululuokkaa, yksisarjaista alakoulua ja neljäsarjaista yläkoulua, jolloin oppilasmäärä olisi arviolta noin 140 + 240 oppilasta luokkakokotavoitteen ollessa noin 20 oppilasta. Suunnittelussa on huomioitu myös mahdollisuus laajentaa alakoulu kaksisarjaiseksi.

Opetustilat muodostuvat moduuleista, jotka suunnitellaan avoimen oppimisympäristön tavoitteiden mukaisesti.

Jokirannan koulu on rakennettu kolmessa vaiheessa: 1. vaihe 1967, 2. vaihe 1976 ja 3. vaihe 2003. Koulussa on tehty peruskorjaus vuonna 2006.Rakennus on kaksikerroksinen, lisäksi siinä on osittainen kellarikerros. Koulurakennusten huoneistoala on 6133 m2 ja kokonaistilavuus 28150 m3.

Be the first to comment on "Jokirannan koulun tulevaisuus ja uusi yhtenäiskoulu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*